Medlemsskab af Borgerforeningen

Vi ser gerne at Tobøl-borgere støtter op om foreningen.

Kontingentet er husstands kontingent 50kr om året.

Man kan tilmelde sig via hjemmesiden www.tug-tobol.dk.

Eller betale via Mobilepay .

Ønskes nyhedsbrev skal mailadresse skrives i besked feltet

Borgerforening Kontingent